Bira, süt ve Louis Pasteur
Karalamaca

Bira, Süt ve Louis Pasteur Arasında Bir Bağlantı

1) Siyasal erk, bilim ve sanayi işbirliğine muhteşem bir örnek. Bira, süt ve Louis Pasteur arasında bir bağlantı kuralım mı?

Bira, süt ve Louis Pasteur

2) Ekmek, bira mayası büyük olasılıkla bira yaparken feşfedildi. Tarih öncesi öğütme ve pişirme kapları, yazıtlar ve hiyerogliflerden anlaşıldığı kadarıyla maya o tarihlerde biliniyordu.

Bira, süt ve Louis Pasteur

3) Bilimsel olarak varlıklarının kanıtı ilk Hollandalı doğa bilimci Antonie van Leeuwenhoek’in mikroskopta gördüğü, ancak canlı olduğunu çözümleyemediği yuvarlak yapılardı.

Bira, süt ve Louis Pasteur

4) 1837’de Theodor Schwan’ın mikroskop altında üzüm suyunda çoğaldığını gördüğü küçük nesnelerin canlı organizmalar olduğu sonucuna vardı.

Bira, süt ve Louis Pasteur

5) F.J.F. Meyen de Schwan’ın çalışmalarını sürdürerek bu mikroorganizmalara 1938’de Saccharomyces (Latince şeker, Yunanca mantar sözlerinin birleşimi) adını verdi. Ama döneminin kimyagerleri tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.

Bira, süt ve Louis Pasteur

6) Fransız mikrobiyolog Louis Pasteur 1857 yılında, fermantasyonun mayalar yani canlı organizmalar tarafından gerçekleştirildiğini kanıtladı. 1855 ve 1876 yılları arasında fermantasyon teorisini yayınladı.

Bira, süt ve Louis Pasteur
Bira, süt ve Louis Pasteur

7) 1863 yılında Fransa imparatoru III. Napolyon’un isteği ile Pasteur şaraptaki bekleme sonrası tat değişikliğini inceledi ve bunun bakterilerden kaynaklandığını gösterdi. Fransa için şarap büyük bir ihraç ürünüydü ve daha uzaklara, daha uzun sürede bozulmadan ulaştırılmalıydı.

Bira, süt ve Louis Pasteur

8) Bozulmayı önlemek için basit bir prosedür kullandı: şarabı 50–60°C’ye ısıttı; bu işlem artık evrensel olarak pastörizasyon olarak biliniyor. Günümüzde pastörizasyon başta süt olmak üzere birçok yiyecek ve içeceğe uygulanmaktadır.

Bira, süt ve Louis Pasteur

9) Pasteur, şarap beklediğinde yalnız tadı değişirken, biranın çürüdüğünü de aynı şekilde açıklamaya çalıştı. Bira içinde maya dışında daha küçük canlıların (bakteri) olduğunu ve çürümenin bu canlılar kaynaklı olduğunu anladı. Ayrıca bira üretimi konusunda farklı patentler aldı.

Bira, süt ve Louis Pasteur

10) Patentleri sanayide ilk kullanan Danimarka’da Carlsberg bira fabrikası oldu. Carlsberg’in kurucusu Jacob Christian Jacobsen, Pasteur’e derin bir saygı duydu.

carlsberg Bira, süt ve Louis Pasteur

11) Bira endüstrisi maya araştırmalarında önemli adımlar Emil Chr. Hansen (Jacobsen tarafından işe alındı) tarafından atıldı. Pasteur ile çalışarak 1883 yılında bira mayasının ilk saf kültürlerini yetiştirdi ve bunlar bira fabrikalarında kullanıma alındı.

maya Bira, süt ve Louis Pasteur

12) Çalışmalarını Carlsberg Bira Fabrikası Laboratuvarları’nda yürüttüğü için yetiştirilen ilk kültürlere Carlsberg 1 ve Carlsberg 2 adı verildi.

13) Çalışmaları, yalnızca biraya zarar veren bakterilerden değil (pastorizasyona ek), aynı zamanda yabani mayalardan da arınmış saf kültürlerle çalışmaya olanak tanıyan ilk çalışmaydı.

mikroskop Bira, süt ve Louis Pasteur

14) Ve daha bir sürü şey. Vırrık cırrık.

15) Son olarak, unutmadan; siyasal erk; Napolyon III, biliinsanı; Louis Pasteur, sanayici; Jacob Christian Jacobsen… RIP!