• Mezopotamya

    Mezopotamya..Kulağıma sihirli gibi gelen bir sözcük ..Savaşın, aşkın, umudun, emeğin, kahkahanın ve gözyaşının, dahası ; hem barbarlığın hem de uygarlığın anıtlaştığı bir yeryüzü parçası ..Hakkında birşeyler söylemek, yazmak, çizmek o kadar zor ki..Algılarımıza ilk düşen tarihi ve bitmek bilmeyen savaşları, göçleri ile , hareketli bir coğrafya..Anadolu’nun güneydoğusunda Toroslardan İran körfezine kadar uzanan Dicle ve Fırat ırmakları arasında kalan ve ilkçağda bu adı alan, gizemli bir yerleşim yeri..Tarihçiler , burayı neredeyse uygarlığın beşiği olarak gösterirler. İlk yazıyı, ilk yerleşim birimleri olan siteleri dünya uygarlığına armağan eden Sümerler, Akadlar, Gutiler, Elamlılar, Babilliler, Kasitler,Mitanniler, Asurlar bu toprakların ne denli bereketli ve yerleşiklerinin de bir üst uygarlık yaratacak kadar ne denli akıllı, yetenekli, becerikli…